Uşak Belediyesi (Yarışma Önerisi), Uşak / 2013

Yer: Uşak Yıl: 2013 Proje Alanı: 11.250 m2 İşveren: Uşak Belediyesi

Tasarımın öncelikli çıkış noktası, Uşak’ın güneybatısında yer alan, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu ve kanyonun jeomorfozik biçimlenmesidir. Belediye hizmet binası ve çok amaçlı salon kütlelerinin etüdleri, kanyon jeomorfozik yapısının yorumlanması ile elde edilmiştir.

Uşak Belediyesi ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bulunduğu çevreye adapte olmuş; halkın sadece hizmet alması amacıyla değil, aynı zamanda yeni tasarımla oluşturulacak kent parkının/rekreasyon alanının, yapı alanının güneydoğu yönünde uygulanması düşünülen kentsel dönüşüm ve “yeşil omurgası” geometrisine uyum sağlayabilecek; kentsel dönüşümün ve “yeşil omurga”nın Dokuz Sele Deresi ile birlikte yapı alanın kuzeybatı yönü istikametinde de devam edebileceği öngörülerek, süreklilik kaygılarının da giderildiği; yapı alanı içerisindeki tüm aktivitelerden, belediye hizmetlerinden herkesin eşit olanaklarla faydalanmasını sağlamak; gün ışığını kontrollu olarak mümkün olduğunca binalar içine almak, özellikle sıcak iklimlerde bulunan yerleşim alanlarının geleneksel mimarilerinde sıkça kullanılmış doğal havalandırma yöntemlerini binalara adapte etmek, binalarda kullanılan suyun (gri su), yağmur suyunun ve yer altı suyunun, arsanın uygun kotunda, toprak altında tesis edilecek depolarda filtrelenerek, işlenerek biriktirip, su kaynaklarını korumak; arsada uygun yerlere yeni ağaçlar dikmek; çevre dostu, sürdürülebilir mimari özelliklere sahip, ekonomik, estetik, sağlam, kolay tatbik edilebilir, bakımı-onarımı kolay,  şeffaf ve çağdaş prestij binaları tasarlamak amaçlanmıştır.